Belki stropów teriva 4,0/1

Belka stropowa   Teriva 4,0/1/KJ

 1. Producent:  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane TORinż  sp. z  o.o.  Ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń;
 2. Wprowadzono do obrotu: maj 2008;
 3. Dokument odniesienia:  PN-EN 15037-1:2008;
 4. Belka kratownicowa do budowy stropów gęstożebrowych typ „Teriva 4,0/1”
 5. Specyfikacja techniczna:
  • beton zastosowany w stopce belki klasy C25/30 zgodny z PN-EN 206-1;
  • zbrojenie wykonane przez:  Zakład Elementów Konstrukcyjnych sp.  z  o.o., ul. Wita Stwosza 59/2, 02-661  Warszawa ;
  • wymiary, kształt – zgodnie z dokumentacją techniczną „Teriva 4,0/1”;
  • waga mb, mniejsza od 17 kG.
 6. PIB TORinż posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie produkcji belek kratownicowych typu Teriva 4,0/1 wydany przez  COBR CEBET W-wa
 7. Dla wyrobu wystawiono deklarację zgodności nr 1/11 w dniu 15 maja 2011 r.
 8. Odległość między podporami montażowymi nie może być większa niż 1,90 m.

 

 

 

87-100 Toruń
ul. Morwowa 6
tel. 56 646 17 85
kom. 606 125 531