Pustaki stropowe teriva 4,0/1

    
 1. Producent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane TORInż
 2. Wprowadzono do obrotu: maj 2008
 3. Dokument odniesienia: PN-B-19504:2004
 4. Pustak stropowy do budowy stropów gęstożebrowych typ „TERIVA 4,0/1” wykonany z  keramzytobetonu
 5. Specyfikacja techniczna:
  • nośność pustaka na obciążenie statyczne: powyżej 2kN w czasie dłuższym od 25 min.
  • mrozoodporność: próbki poddane 10 czterogodzinnym cyklom zamrażania w temperaturze -25 stopni i rozmrażania w temperaturze +18 stopni wykazały ubytek mniejszy niż 5%
  • waga pustaków jest niższa od 16,5 kg.
  • wymiar i kształ zgodny z dokumentacją techniczną „TERIVA 4,0/1”
 6. Dla wyrobu wystawiono deklaracje zgodności 9/07 w dniu 25 listopada 2007
87-100 Toruń
ul. Morwowa 6
tel. 56 646 17 85
kom. 606 125 531