Zbiorniki V=10+20 m3

 ZBIORNIK  ŻELBETOWY  O POJ.  33 m3

1. Konstrukcja
Zbiornik składa się z części dolnej z dnem (misa dolna) i nadstawki, które na styku mają uformowany trapezowy zamek. Szczelność połączenia uzyskuje się poprzez zastosowanie w czasie montażu zaprawy piaskowo-cementowej i malowanie środkami uszczelniającymi np. abizolem. Pojemność całkowita wynosi 34,5 m3, a użytkowa około 33 m3. Misa dolna może pełnić samodzielnie rolę zbiornika o pojemn. użytk. około 10m3. Zbiornik przed obsypaniem ziemią i napełnieniem, powinien być pomalowany zewnętrznie i wewnętrznie abizolem lub podobnym środkiem konserwującym.

2. Przeznaczenie
Zbiornik przeznaczony jest do gromadzenia i przechowywania dowolnych płynów np. gnojowicy, lub jako zasobnik biologicznej oczyszczalni ścieków.

3. Zastosowane materiały

Plastyfikowany beton kruszynowy C 37/25 wg EN-206-1:2003.
Zbrojenie ze stali kat. A-III N.

4. Posadowienie

Zbiornik dzięki żebrowej konstrukcji posiada dużą sztywność i można stawiać go na każdym rodzaju podłoża, wyrównanym i średnio zagęszczonym. Zaleca się jednak podłoże ustabilizować 10 centymetrową warstwą chudego betonu.

5. Parametry techniczne
- waga misy dolnej  7200 kG
- waga nadstawki     6500 kG
- wymiary zewnętrzne misy w metrach  5,4 x 2,9 x 1,2
- wymiary zewnętrzne nadstawki w metrach  5,4 x 2,9 x 1,8 

87-100 Toruń
ul. Morwowa 6
tel. 56 646 17 85
kom. 606 125 531